• 184

      PRIMROSE : Delightful Food & Happiness

      Primrose คือชื่อดอกไม้ชนิดหนึ่ง แต่ถ้าออกเสียงเป็นภาษไทยก็จะคล้ายกับคำว่า ‘พริ้มรส’ ซึ่งเป็นความตั้งใจของร้าน ที่อยากให้ทุกคนที่เข้ามากินอาหาร ได้รับความรู้สึกที่ ‘พริ้ม’ ในรสชาติอาหารกลับไปด้วย ตัวร้านที่ถูกออกแบบมาให้เป็นร้านอาหารสไตล์คาเฟ่ ให้ความรู้สึกสบายตา สบายใจ สามารถนั่งเล่นได้ตลอดทั้งวัน